McDonald’s Nederland gaat restafval maximaal recyclen

8-11-2018

  • McDonald´s Nederland gaat restafval maximaal recyclenMcDonald´s Nederland gaat restafval maximaal recyclen

McDonald’s Nederland gaat het recyclen van haar afval maximaliseren in de komende zeven jaar. McDonald’s is het eerste landelijk opererende bedrijf in Nederland dat nascheiding inzet om restafval om te zetten in (her)bruikbaar materiaal. Momenteel wordt ruim een derde van het afval van McDonald’s gerecycled, in 2020 zal dat de helft van het afval zijn. McDonald’s heeft de ambitie om in 2025 al het afval van gasten en keukenafval te recyclen, dat is zo’n 20.000 ton. Deze ambitie past in het internationale ‘Scale for Good’ programma van McDonald’s. Om haar doel te bereiken zal McDonald’s samen met haar partners HAVI en Attero de toepassing van nascheiding substantieel vergroten. Bekijk de Infographic van McDonald’s over Afval en Recycling onderaan het artikel!

Maximaal recyclen

Eerder dit jaar kondigde McDonald’s wereldwijd via hun ‘Scale for Good’, aan verpakkingen te gaan verminderen en verduurzamen. Dit betekent dat alle productverpakkingen die McDonald’s in de restaurants gebruikt, in 2025 gemaakt zijn van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen. McDonald’s wil bovendien recycling van productverpakkingen mogelijk maken in alle restaurants wereldwijd.

Bronscheiding

In de keukens doet McDonald’s al sinds begin jaren ‘90 aan bronscheiding. Daar wordt restmateriaaldoor de crew in zeven stromen zorgvuldig gescheiden voor recycling. Bovendien draagt het nieuwe keukensysteem, waarbij producten op bestelling worden bereid, in Nederland bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Zo’n 2.000 ton in de afgelopen 3 jaar.

Nascheiding

Het afval wat in de vuilnisbakken van de restaurants en de parkeerplaatsen terecht komt werd tot voor kort nog niet gerecycled. Samen met supply chain partner HAVI en afvalverwerker Attero is het bestaande systeem van nascheiding doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor dit afval. Op deze manier kan het meeste afval op efficiënte wijze verwerkt en gerecycled worden, en hoeft er minder afval verbrand te worden. Dankzij deze nascheidingstechniek is McDonald’s Nederland in staat om zo’n 10.000 ton afval te recyclen in 2020 en naar maximale recycling toe te werken tegen 2025. Tot voor kort werd deze technologie alleen toegepast op het afval van Nederlandse huishoudens. McDonald’s is nu het eerste bedrijf in Nederland dat haar afval ook op deze methode mag laten verwerken.

Floor Uitterhoeve, Sustainability Manager McDonald’s Nederland: “We willen onze verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om onze verpakkingen te verduurzamen, de hoeveelheid afval te verminderen en recycling te verhogen. Ons ultieme doel is dat we de waardevolle materialen uit ons afval zelf weer kunnen toepassen in bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen en meubilair. Om zoveel mogelijk nieuwe waardevolle toepassingen te creëren gaan we graag de samenwerking aan met andere bedrijven.

Over Attero

Als partner van private en publieke partijen biedt Attero duurzame oplossingen voor hun afvalstromen. Hun kernactiviteiten zijn het terugwinnen van herbruikbare grondstoffen uit afval en het omzetten van afvalstromen in duurzame energie. Innovatieve en rendabele oplossingen zijn daarbij het uitgangspunt. Attero verwerkt jaarlijks ruim 4 miljoen ton afval op 15 locaties in Nederland.

Over HAVI

HAVI is een wereldwijd, in particulier eigendom, bedrijf dat zich richt op het innoveren, optimaliseren en beheren van de Supply Chains van toonaangevende merken. Door diensten aan te bieden op het gebied van Supply Chain management, marketing analyse, verpakking, logistiek en Recycling & Waste, werkt HAVI samen met bedrijven om uitdagingen van groot tot klein aan te pakken in de gehele Supply Chain. HAVI, opgericht in 1974, heeft meer dan 10.000 werknemers in dienst en bedient klanten in meer dan 100 landen.

Website: McDonald's

Laat je gegevens achter en ontvang wekelijks de laatste tips van onze redactie. Natuurlijk zullen we je gegevens nooit delen met derden.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.